Behandlinger/undersøgelser


 

 

Undersøgelser på klinikken
På klinikken tilbyder vi en række undersøgelser og behandlinger. Blandt andet...

1) Vaccinationer og sundhedseftersyn

2) Blodprøveundersøgelser i både eget og eksternt laboratorie

3) Røntgen

4) Operative indgreb lige fra kastration/sterilisation til korsbåndsoperationer

5) Tandundersøgelse og tandbehandling inklusive tandrøntgen

6) EKG

7) Ultralydscanning med tilknyttet specialist - så som hjertescanning, drægtighedsscanning og bughulescanning

8) Undersøgelser for hjerte- og lungeorm

9) Undersøgelser for mange andre parasitære sygdomme

10) Rådgivning om adfærd

11) Rådgivning om ernæring og salg af foder

 

12) Stor erfaring inden for gnavere og kaniner